Om Mentorskap

Som medlem i Akavia ska du känna att du har vårt fulla stöd genom hela ditt arbetsliv så att du alltid kommer till din rätt. Akavias mentorsprogram leder till utveckling och utväxling på din karriär samt erbjuder ett nätverk för framtiden.


Mentorprogram

Mentorprogram är ett längre åtagande där både mentor och adept ses regelbundet under en längre tid. Vår riktlinje är att ses en till två gånger per månad under 6-9 månader men det är såklart upp till deltagarna själva att bestämma när och hur ofta ni ses. Akavia erbjuder en handbok och flera verktyg som stöd under programmets gång.

Button

Mentormöte

Ett kortare möte som vanligtvis avhandlar en frågeställning och möjlighet att utbyta erfarenheter. Om deltagarna upptäcker att det finns mer att hämta kan de enkelt boka fler möten eller starta ett längre Mentorprogram.

Button


Verktyg

Utöver plattformen så erbjuder Akavia verktyg för att stötta mentorskapet. Nedan finner du mentorhandbok, övningar och mallar som både hjälper mentorskapet att komma i gång men också stöttar mötena mellan adept och mentor. På så sätt ökar vi chansen att skapa så stort utbyte som möjligt.