Emma Collin

Facklig förtroendevald på heltid Scania, vice ordförande privata sektionen Akavia, Södertälje

Om du söker en mentor som tycker att det fackliga arbetet är roligt, utmanande, spännande och ett ständigt lärande så kan det vara jag:-)

Arbetar idag heltid som förtroendevald för akademikerföreningen på Scania där vi har ca 3300 medlemmar. Är även samordnare för våra ca 40 förtroendevalda. Har tidigare arbetat som projektledare och portföljansvarig på Scania IT. Är vice ordförande i privata sektionsstyrelsen på Akavia. Har tidigare arbetat på Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan som verksamhetsutvecklare och även varit fackligt förtroendevald på Pensionsmydigheten i styrelsen.

If you are looking for an elected trustee to talk union questions with in English I might be a match.

I am a fulltime union trustee for the Union for University graduates at Scania today.

Så här kan jag hjälpa dig:
Vill du diskutera hur man kan arbeta fackligt med frågor som medlemrekrytering, medlemskommunikation, samarbete mellan förtroendevalda inom föreningen, få nya förtroendevalda och nya medlemmar eller kanske hur man kan samarbeta med andra fackliga representanter kanske jag kan bidra både ur ett fackligt perspetiv som privat anställd och som statligt anställd.

I have the possibility to have meetings in English as well.

Mentormöte

Ett möte för att avhandla en frågeställning och möjlighet att utbyta erfarenheter mellan parterna. Om ni vill fortsätta att träffas kontinuerlig, bokas tjänsten Mentorprogram (6 månader). Det går endast att anmäla sig till ett mentormöte i taget.

Mentorprogram

Mentorprogram är där både mentor och adept ses regelbundet under en längre tid. Vår riktlinje är att ses en gång per månad under sex månader. Det går endast att anmäla sig till ett mentorprogram i taget.

Har du frågor till Emma eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Emma

Mer om Emma

Tillgänglighet

Emma är tillgänglig för möten via:
TelefonmöteDigitala möten

Kompetensområden

Fackligt arbeteStyrelsearbeteRekryteringFörtroendevaldFackföreningArbetsrättLöneförhandlingFackligt ombudFörhandlingsteknikLedamotOrdförandeLokalförening

Erfarenhet och utbildning

Samordnare för förtroendevalda
Centralt förtroendevald för Akavia
Lokalt förtroendevald inom privat sektor
Förtroendevald akademikerförening
Lokalt förtroendevald inom statlig sektor
Förtroendevald Saco-S
Pensions och försäkringsinformatör
Rekryteringsansvarig
Statsvetare
Projektledare

Ett typiskt första möte

Ett första möte där vi ses digitalt där både du och jag får en möjlighet att diskutera vad vi vill få ut med mentorprogrammet.