Tomas Granholm

Enhetschef, Stockholm

Enhetschef vid Migrationsverket. Jag vill bidra till att utveckla och stärka en person som vill utvecklas.

Så här kan jag hjälpa dig:
Coachning
Ledarskap
Lean
Tillitsbaserad styrning
Kvalitetsfrågor

Mentormöte

Ett möte för att avhandla en frågeställning och möjlighet att utbyta erfarenheter mellan parterna. Om ni vill fortsätta att träffas kontinuerlig, bokas tjänsten Mentorprogram (6 månader). Det går endast att anmäla sig till ett mentormöte i taget.

Mentorprogram

Mentorprogram är där både mentor och adept ses regelbundet under en längre tid. Vår riktlinje är att ses en gång per månad under sex månader. Det går endast att anmäla sig till ett mentorprogram i taget.

Har du frågor till Tomas eller vill veta mer innan du bokar? Kontakta Tomas

Mer om Tomas

Tillgänglighet

Tomas är tillgänglig för möten via:
Fysiskt möte på valfri platsTelefonmöte

Kompetensområden

Fackligt arbeteRetorikKarriärutvecklingUtvecklingssamtalTeambuildingOffentlig sektor (upphandling)LöneförhandlingKonflikthanteringLedarskap större arbetsplatsLedningsgruppsarbeteCoachande ledarskapCV & jobbansökningarFörändringsledningEffektivare möten

Erfarenhet och utbildning

MBA, master ekonomi.
Linneuniversitetet.
Profil finns på LinkedIN.

Varit chef i 25 år, bla vid Migrationsverket och Försäkringskassan.

Ett typiskt första möte

Beskrivning av en överenskommelse mellan adept och mentor.
Adepten försöker sätta ord på sitt behov och sin situation.
Mentorn beskriver hur man kan stötta coacha och ge förutsättningar att göra adepten framgångsrik/mer insiktsfull.