Användarvillkor för Mentorbank

Ett samarbete mellan Akavia och Mentorerna.se

Inledning

När du som medlem i Akavia registrerar en profil i mentorplattformen (benämnt Mentorbank) så godkänner du hantering av dina personuppgifter i den mån det behövs för att leverera tjänsten (mentorskap) och de funktioner som plattformen erbjuder. Tjänsten ingår som en del av ditt medlemskap i Akavia. Mentorplattformen, Mentorbank levereras av Mentorerna.se och är en del av Akavias erbjudande till medlemmarna.

1. Företagsnamn

Perfect Coach Scandinavia AB (benämnt Mentorerna.se), Org. nr: 559021–7930, Box 24058, 104 50 Stockholm, Sverige.

2. Vårt ansvar

Mentorerna.se, ansvar för kundrelationen såsom information på, kundtjänst, hantering av personuppgifter enligt GDPR och drift av Mentorbank.

3. Säkerhet

Hela sidan är krypterad SSL. Om du befinner dig på en webbplats där det står https i adressfältet så krypteras all trafik mellan dig som besökare samt servern du kommunicerar med. Detta gör att det är mycket svårt att avlyssna eller manipulera informationen som skickas er emellan och SSL ger därmed en mycket högre säkerhet än en ej krypterad http anslutning.

4. Våra tjänster

Mentorerna.se säljer mentor- och rådgivningstjänster till både konsumenter, företag och organisationer. Tjänsterna utföras av mentorer anslutna till Mentorerna.se och kan bestå av tjänster som levereras vid ett eller några tillfällen men även abonnemangstjänster som levereras löpande. Tillsammans med Akavia levereras en mentorplattform till medlemmar med syfte att vara en mötesplats och underlätta kontakt mellan medlemmar för utbyte av mentorskap. Tjänsten är kostnadsfri för Akavias medlemmar och ingår som en förmån, därav krav om medlemskap för nyttjande av mentorplattformen.

5. Avbokning av möte

Om du måste avboka en mötestid med din mentor eller adept så är det viktigt att kontakta personen omgående och meddela detta. Boka in en ny tid omgående när båda kan.

6. Om personuppgifter

När du registrerar en profil i mentorplattformen så godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Vi hanterar dina uppgifter enligt gällande lag, dvs GDPR. Du har rätt enligt GDPR att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta kundtjänst via [email protected].

7. Användardata utvärdering

Då Akavia genomföra en beta-version av en mentorplattform så kommer vissa data delas mellan Mentorerna.se och Akavia i syfte att utvärdera användning och skapa statistik för vidare utveckling. Din användning av tjänsten kommer att sparas hos Akavia så länge som du är medlem utifrån syftet att mäta nyttjandet av medlemsförmåner och som en del av vårt löpande förbättringsarbete.

8. Ordningsregler i plattformen

Den som bryter mot ordningsreglerna riskerar att stängas av från tjänsten kortare eller längre tid om det finns en grundad anledning att anta att användaren bryter mot reglerna för användningen av tjänsten. Kontakta kundtjänst via [email protected] om du utsätts eller upptäcker olämpligt beteende i kontakt med andra användare.

8.1. Professionalitet

Användare ska agera professionellt mot varandra i alla kontakter mellan olika användare av tjänsten.

8.2. Kränkningar

Det är förbjudet att hota, kränka eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

8.3. Personangrepp

Personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare av tjänsten förbjudet.

8.4. Reklam och marknadsföring

Privata eller kommersiella annonser, marknadsföring eller kontakter kring annat innehåll som kan vara till ekonomisk fördel eller andra fördelar får inte kommuniceras i applikationen och är inte tillåtet.

8.5. Upphovsrättsskyddat material

Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är inte tillåtet.

9. Friskrivning

Akavia och Mentorerna.se kan av naturliga skäl inte garantera att användande av tjänsterna på Mentorbank leder till önskad effekt till exempel att råd, direktiv, svar mellan mentor och adept från önskad effekt eller möjlighet att ta nästa steg i karriären. Om önskad effekt uteblir efter det att Du använt Mentorbank är det alltså inte något som Akavia eller Mentorerna.se kan hållas ansvarig för. Vidare är Du medveten om att vissa frågeställningar, problem eller hinder i möte mellan mentor och adept är komplexa och lämnar utrymme för flera bedömningar i varje enskilt fall och att det ofta finns mer än ett rätt svar. Akavia och Mentorerna.se friskriver sig härmed från eventuella följder som användning av Mentorbank och råd som ges mellan mentor och adept. Som användare av tjänsten godkänner du och accepterar detta. Som medlem i Akavia har du även fler förmåner som kan hjälpa dig med karriärfrågor och kompetensutveckling, läs mer på Akavia.se.